Posted by: futrzak | 6 March 2023

Finasowanie polskiej nauki

z pieniędzy podatników wygląda na przykład tak:

decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego przekazano metodą bezkonkursową 7,5 mln złotych uniwersytetowi Stefana Wyszyńskiego.
Na co? A na badanie “chrystianofobii” oraz “idei męczeństwa za wiarę”.

Bo to w XXI wieku najpilniejsza potrzeba polskiej nauki, c’nie?


Responses

  1. Czy będą teraz uczyć, że biedny proboszcz na wyludniającej się prowincji oraz opłacający bakszysz biskupowi z datków kurczącej się liczby parafian, jest męczennikiem za wiarę?

  2. e nie, pewnie bedzie o tym jak to “woke” jest objawem chrystianofobii oraz jak to ADT robi z kobiet meczennice za wiare, wmuszajac w nie pigulki…


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: